Kongens fortjenestemedalje til Sigurd Krekke

Kongens fortjenestemedalje til Sigurd Krekke

Publisert av Jarle Lavik den 29.06.22. Oppdatert 02.07.22.

 

 


Sigurd Krekke

HM Kongens fortjenestemedalje 11. juni 202

 Sigurd er en av grunnene til at Lions Club Ringebu-Fåvang ble stifta i 1977.  Han var en av fem karer som høsten 1976 starta arbeidet med å danne en Lionsklubb i Ringebu kommune.

Sigurd har siden vært et viktig medlem, pådriver og inspirator i klubben. Derfor er klubben etter 45 år svært oppgående.  

 

Sigurd har hatt ulike styreverv, bl.a. som president i flere perioder.  Alltid godt orientert, alltid godt forberedt, alltid godt resultat

Sigurd kom inn i kalenderkomiteen i 1999 og har vært der siden, de aller fleste åra som leder.  Sigurd utvikla kalenderen til  å bli et ettertrakta produkt i bygda.  Han har samla inn gode bilder og hatt et godt samarbeid med trykkeriet.  Samtidig er kalenderen blitt god PR for klubben.  Sigurd var hele tida klar på dette:  Skal klubben få inn midler til å hjelpe dem som trenger det, så må det til en god kalender og god PR.  Han har brukt mye tid på å overbevise avisene om at Lions-stoff er godt avis-stoff.

 

Sigurd så tidlig at klubben hadde behov for et arkiv.  Det ble etablert i Hanstad – vårt eget hus-  og her er alle viktige papirer og bilder oppbevart,- alt sirlig ordnet i permer år for år.  Vi er nokså sikre på at ingen annen Lionsklubb har maken til arkivar og arkiv.

 

Sigurd har vært en sterk pådriver for endringer i Lionsorganisasjonen.  Han er organisasjonsmann og vet hvordan en organisasjon må bygges opp for å fungere på en effektiv og demokratisk måte.  Med klubben i sentrum må dette avspeiles oppover i Lions-organisasjonen.

 

I 2013 ble Sigurd tildelt Lions’ høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship.  

I dag får han HM Kongens fortjenestemedalje.    Tildelingen er svært fortjent.

 

Klubben vil få gratulere med utmerkelsen og samtidig takke for alt uegennyttig arbeid du har lagt ned for klubben.

 

LC Ringebu-Fåvang